Chương trình làm thẻ thành viên cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của Oriental.

==================
ORIENTAL MALL
Địa chỉ: 685 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, Tp. HCM
Hotline: 0888 29 49 79
Facebook: facebook.com/OrientalMall.685AuCo